RWCMD Students' Union

Undeb Myfyrwyr CBCDC

Cymdeithas Gymraeg

Welsh Language Society

Cyfla i gymdeithasu hefo’ch cyd Gymru Cymraeg. Dowch i dreulio nosweithiau yn sgwrsio yn iaith yr angylion, mynd i gyngherddau Cymraeg, cynnal tripiau i wylio rygbi ac yfed digon o beintiau yn y broses wrth gwrs. Croeso mawr i unrhyw syniadau am bethau cyffroes i neud.

Ymunwch a’r grwb facebook i glywad am unrhyw ddigwyddiadau.
Ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynnau neu syniadau, cysyllwtch a Mel.

Hwyl a sbri!

 
 
e |
 

Facebook Group Light

Share this page: